Neurejene stanovanjske razmere

Neurejene stanovanjske razmere na stanovanjskem trgu, ki jih povzročajo visoke cene najemnin, so glavni razlog, da so stanovanja težko dostopna za mlade. Prav zaradi tega, ter zaradi pogodb za določen čas so se mladi finančno sposobni odseliti od staršev šele po tridesetem letu starosti, ali pa še kasneje. Prav zaradi tega menim, da je danes bivanje v najemniškem ali lastnem stanovanju postal privilegij peščice. Prav tako, je iz številnih raziskav razvidno, da ima Slovenija razmerje med plačo, ter stanovanjskimi stroški neoptimalno urejeno, v primerjavi z ostalimi evropskimi državami.  

 

Sama sem trenutno študentka, ki živi v času študija v študentskem domu, za kar sama menim, da je privilegij. Imam namreč minimalne stroške, ki jih seveda v sedanjem času karantene ni in sem v neposredni bližini fakultete. Vendar pa veliko mladih, ki se odpravljajo na fakulteto, ali v srednjo šolo, in si želijo bivati v dijaškem ali študentskem domu, nimajo tega privilegija. Zaradi velike zasedenosti študentskih domov, je namreč vsako leto večja zasedenost študentskih domov, saj je vsako leto večje zanimanje za bivanje v študentskem domu. Cene najemniških stanovanj, kjer bi bili prisiljeni živeti študenti ali dijaki, ki niso bili sprejeti v študentski dom, so namreč drastično visoke, ter pa ne sorazmerno postavljene glede na prihodke staršev otrok, ki se šolajo.  

Mnogo študentov si prav zaradi omenjenih visokih stroškov najemnin, ne morejo privoščiti bivanja v oddaljenem kraju, kjer se šolajo, in se za to raje vsakodnevno vozijo, s čimer izgubijo ogromno časa. Prav tako, tistim, ki finančno nekako znese plačevanje najemnin to povzroči, da morajo opravljati zaradi pokritja, ob zapolnjenem študijskem urniku še opravljati študentsko delo, pri čemer pri mnogih trpi fax 

Menim, da bi se morale cene najemnin za mlade znižati, in se postaviti v sorazmerju s cenami študentskih domov. Ni namreč posameznik, ki zaradi zasedenosti ni sprejet v študentski dom kriv, da se more vsakodnevno voziti in s tem izgubljati ogromno časa. Prav tako, ni prav, da bi morali starši večino svoje plače nameniti za najemnino svojega otroka v času študija, saj imajo še stroške z lastnim stanovanjem, s hrano, in drugimi življenjskimi stroški.  

Sem mnenja, da bi moral del stanovanj v kraju izobraževanja biti namenjen študentov, po povprečni ceni 100e za najem dvoposteljne sobe, ostali del najemnine, pa bi plačala država. Tako, ne bi bili, ne najemniki v izgubi, zadovoljstvo med mladimi, pa bi se znatno povečalo.  

Avtor zapisa: Tanja Radaković 

Dodaj odgovor