Več o projektu

Prav vsem mladim na svetu pripada pravica do osamosvojitve, varnosti in izobraževanja. Prvi korak do osamosvojitve je povezan s prebivališčem, vendar zaposlenemu mlademu posamezniku v Sloveniji ni omogočen dostojni najem ali nakup stanovanja, saj je stanovanjska politika mladih pomanjkljivo urejena. Navadno se mladi s stanovanjsko problematiko srečajo že v času študija, saj primanjkuje mest v študentskih domovih. Po ocenah Študentske organizacije Slovenije je v letu 2019 v študentskih domovih prostora le za 13% vseh študentov. Večina študentov je tako primorana študirati izven kraja stalnega prebivališča, vsaj ena tretjina študentov pa je prisiljena, da si nastanitev poišče na trgu in s tem je kršena pravica do izobraževanja. Prav tako se povečuje število vpisanih tujih študentov in študentov na izmenjavi. Tako se s stanovanjsko problematiko poleg domačih študentov srečujejo tudi tuji študenti v Sloveniji. Tovrstni problem je partner projekta zaznal tudi v lokalnem okolju, oziroma pri svojem delu, saj se srečujejo s proračunskimi omejitvami za reševanje stanovanjske problematike, kot so nezmožnost gradnje novih študentskih domov ter nezmožnost regulacije in omejevanje oddajanja stanovanj prek spletnih platform (airbnb). Izhajajoč iz tega se zato naš projekt Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih osredotoča ravno na tovrstno problematiko v lokalnem okolju, saj želi nevladna organizacija, skupaj z visokošolsko organizacijo in študenti rešiti problem, ki je povezan z ugotavljanjem (analizo) problemov stanovanjske problematike mladih ter na podlagi analize podati predloge za reševanje stanovanjske problematike mladih, še posebej domačih in tujih študentov. Cilji projekta so povezani z 1) izvedbo raziskave, ki bo usmerjena v ugotavljanje stanja na področju stanovanjske problematike mladih in 2) pripravo priporočil, ki bodo partnerju omogočala, da ponudi svojim strankam v lokalnem okolju pomoč na področju problematike projekta.

Vsako leto ob vpisov študentov na visokošolske zavode je mogoče opaziti, da se mladi v lokalnem okolju soočajo s stanovanjskim problemom, še posebej (1) domači študenti, ki so prisiljeni večino stroškov bivanja financirati sami ali pa so odvisni od staršev in (2) tuji študenti, ker nimajo zagotovljenih ležišč v Študentskih domovih, saj imajo domači študenti prednost v Študentski domovih. Za študijsko leto 2019/2020 je partner projekta poskusil reševati problematiko domačih študentov z zmanjšanjem kapacitet ležišč za tuje študente in razpisom za več subvencij za bivanje pri zasebnikih, od tega so predvideli 420 subvencij za študente nove generacije. Vendar je mogoče opaziti, da je generacija dijakov, ki so se vpisali v študijskem letu 2019, trenutno najmanj številčna. Po letu 2023 pa bo začelo število domačih študentov izrazito naraščati. Prav tako v naslednjih letih v Sloveniji pričakujejo, da se bo število vpisanih tujih študentov in tujih študentov na izmenjavi povečalo. Tako v lokalnem okolju lahko pričakujemo, da bo število domačih in tujih študentov le naraščalo. Partner projekta se s tovrstno problematiko srečuje tudi skozi svoje delovanje in dodaja, da bodo potrebe po nastanitvenih kapacitetah ostale, oziroma se bodo še povečale tudi v prihodnje in država bo morala temu posvetiti posebno skrb in izbor primernih bivanjskih kapacitet. Izhajajoč iz tega in na osnovi predstavljene problematike, smo se odločili, da opravimo raziskavo na področju ugotavljanja stanovanjske problematike mladih v lokalnem okolju, in sicer je namen ugotoviti različne vidike vseh deležnikov (domači študenti, tuji študenti, študentski domovi, univerze, predstavniki vlad, itd.) stanovanjske problematike mladih ter tako zvišati občutek varnosti in enakosti do izobraževanja med mladimi. Slednjo želimo še nadgraditi in odgovoriti na problem projekta ter partnerju na projektu omogočiti različne rešitve, ki bi jih lahko implementiral ter tako delno odpravil problematiko namestitve mladih.